Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ
Εξοπλισμός

 

 

Αποφρακτικό μηχάνημα απόφραξης
αναρρόφησης

 Μηχάνημα απόφραξης - αναρρόφησης 10 Μ³ για μεγάλους αγωγούς όμβριων, φρεατίων με 150 bar & 320 ltr / min. Δυνατότητα αναρροφήσεως λάσπης, μπαζών, φερτές ύλες σε μεγάλο βάθος από φρεάτια, μεγάλες δεξαμενές, λιποσυλλέκτες κ.α. Αποφράξεις - καθαρισμοί σε τετράγωνους & στρογγυλούς αγωγούς. Ειδικές εργασίες για αγωγούς & σωλήνες φραγμένους με μπετόν με το πρωτοποριακό σύστημα άλεσης Wamax, το μοναδικό πανελλαδικά

 

 

 

 

 

 

 

Αποφρακτικό μηχάνημα απόφραξης

 

 

Αποφρακτικό μηχάνημα, κάνει καθαρισμό -
απόφραξη με υδροβολή για σωλήνες & αγωγούς
ως Φ 350 με 160 bar & 140 ltr / min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιντεοσκόπηση αγωγών με ρομποτική κάμερα

 

 

Ρομποτική Κάμερα

 

 

 

 

Αυτοκινούμενο όχημα για

αγωγούς από Φ100- Φ1000

 

 

Αυτοκινούμενο
όχημα για έλεγχο και βιντεοσκόπηση
προβληματικών αγωγών από
φ100-φ1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επισκευή δικτύων

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

Συστήματα καθαρισμού αγωγών

 

 

 

Eιδικά μπεκ απόφραξης-καθαρισμού σωληνώσεων
απο μπάζα, φερτές ύλες, λάσπες κ.λ.π ως Φ1000 με
πιέσεις 150 bar και 320 Ltr/min.

 

Eιδικό μπεκ απόφραξης-καθαρισμού σωληνώσεων
μεγάλης διαμέτρου, τετράγωνους αγωγους με
επίπεδο πυθμένα με πιέσεις 150 bar και 320 Ltr/min.