Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ
VIDEO - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ - ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ


Ρομποτική κάμερα για έλεγχο και εντοπισμό ζημιών σε αγωγούς αποχέτευσης.


Σύστημα άλεσης για αφαίρεση σκυροδέματος (BETON) και στερεοποιημένα ιζήματα.

 

Αποφρακτικό μηχάνημα απόφραξης με υδροβολή.

 

 

 


Αποφρακτικό μηχάνημα απόφραξης- αναρρόφησης.


Μπεκ  απόφραξης – καθαρισμού (φερτές ύλες )


Μπεκ απόφραξης –καθαρισμού τετράγωνων αγωγών